BESIKTNING:
Kontrollerar och besiktar fartygsskrov och fartygstillbehör

Kontrollerar och besiktar båt- och badbyggor

Kontrollerar och besiktar rörledningar
och kablar