BOTTENUNDERSÖKNING:
 

Kontrollerar och besiktar
stränder och hamnar