RENGÖRING:
Fartygsskrov

Propellrar och hylsor

Stränder

Hamnar