De gaur om man baura vill !

  Kontakta oss !
0708-782125

eller
0708-848900
Vi är

Dykbolaget de Gaur

Målen Tjurkö

370 43 Sturkö

E-post: team.blekinge@swipnet.se
E-post:pimmen@nr1.nu

Organisationsnummer:969670-8107

Innehar F-skattsedel


Håkan Ericsson
Administratör/Swebus

Dykutbildning: Grundutbildad
A-certificering under
utbildning

            
    Joakim Håkansson
    Dykare i Kustbevakningen

    Dykutbildning: innehar
    A- certifikat

Datorteket Karlskrona,mars 2001 
Barbro,Gunilla och Jan-Olof